Mr.Ph. Vullnet Kusari

Drejtor i përgjithshëm – CEO