ORARI I KUJDESTARISË

Orari i Kujdestarisë për

Gjinekologji dhe Obstetrikë

Orari i Kujdestarisë për Neonatologji dhe Pediatri