Dr.Trina Nushi – Jahjaga

Gynecologist - Obsteter / Infertility Expert

EDUKIMI:
2019 – ESHRE campus, Unequal access to infertility care, causes and solutions, Amsterdam Holande
2019 – Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Viena Austri
2018 – Campus Symposium: ‘Optimizing fertility preservation for women, Kopenhagen Danimarke
2018 – Kursi i Avansuar i histereskopise Diagnostike dhe Operative, Master Class,Sofia ,Bullgari
2015-2018 – Kurse te Specializuara Profesionale ne fushen e Infertilitetit dhe Asisitimit te Frytnimit
Artificial, Qendra Kryesore Bahceci/Fulya-Stamboll
2016 – Kursi i Avansuar ne Mjekesine Fetale,-K.Nicolaides,London,UK
2015 – Njohurite me te reja ne Fushen e Onkologjise/Gjinekologjike,ESGO,European Gynaecologycal
Oncology Congress, Nice, France
2014 – Kursi i Avansuar Praktike (hands-on training)-Menaxhimi I Pacienteve,Ultrasonografi,Indukim i
ovulacionit,OPU,ET-Qendra kryesore Bahceci/Fulya-Stamboll
2012-2013 – Kurse profesionale rreth edukimit te vazhdueshem professional, perfshire-menaxhim i
pacienteve, oocit pick-up, embrio transfer si dhe te gjitha procedurat kirurgjike qe nderlidhen rreth
Frytnimit te Asistuar Artificial, Bahceci/Fulya-Stamboll.
2013 – Kurs I avansuar ”Ian Donald Advanced Ultrasound Course”,Cihan Sen, Bahcesehir
Univerity,Besiktas,Istambul
2013 – Kursi i 3-te i Avansuar ne Obstetrike /Gjinekologji,prof.L.Frigerio,Prof.M,Pavoni,Tirane ,Shqiperi
2013 – Kursi i Ekografise Fetale-Ian Donald School,A.Kurjak.F.A.CHERVENAK,MD,PhD
2013 – Kursi bazik,Ultrasonografia ne Obstetrike,prof.Sh.Lulaj
2013 – Kursi i Avansuar I Ultrasonografise Fetale 3-4D,prof.N.Manoku,prof,M.Pavoni,Tirane, Shqiperi
2011 – Kursi i Avansuar “Ian Donald School”,Prof.O.Gliozheni,Prof.A.Kurjak,Tirane, Shqiperi
2009 – Kurs i trajnimit per Laparaskopi,Prof.M.Ribic,Prof.Sh.Lulaj,Prishtine,Kosove
2009 – Kursi i 2-te I Avansuar i Ultrasonografise ne Obstetrike dhe
Gjinekologji,Prof.O.GLIOZHENI,prof,A.KURJAK.Prof.F.A.CHERVENAK-Tirane,ALBANIA
2007 – Edukimi I vazhduar Medicinal ne Perinatologji”Improving outcomes in Preagnancy”,Darthmouth
Hitchcock Medical Center,Lebanon,New Hampshire,USA
2007 – Alarm Kursi Nderkombetar,Alarm International Course, Program-Programe to Reduce Maternal
and Neonatal Mortality and Morbidity,Dr,A.B.Lalonde,MD,FRCSC,FRCOG,MSc
2005-2010 – Specializimi ne fushen e Obstetrike/Gjinekologji , Qendra Klinike Univerzitare ,Prishtine
2003-2004 – Mjek i prakses se Pergjithshem, ne QKMF,Prizren

1993-2000 – Fakulteti i Mjekesise,Qendra Klinike Univerzitare ,Fakulteti I Mjekeksise se Pergjithshme,
1989-1993 – Drejtimi Shkenca Natyrore, Gjimnazi “Gjon Buzuku “, Prizren

Pervoja e punes:
2017 – 2022 Specialiste e pavarur ne fushen e Infertilitetit,Reproduksionit dhe Asistimit te frytnimit
Artificial, Specialiste Obsteter/Gjinekolog – Spitali Lindja Prishtine
2017- Specialiste e pavarur ne fushen e Infertilitetit,Reproduksionit dhe Asistimit te frytnimit Artificial
2011-2019- Specialiste Obsteter/Gjinekolog ,Spitali Bahceci Prishtine
2010-2011-Specialiste Obsteter /Gjinekolog, Poliklinika “TEUTA”, Prishtine,
2006-2010, Mjek asisitent ne fushen Obstetrike/Gjinekologji, KOGJ-QKUK, Prishtine
2005-2006, Mjek asisitent ne fushen e obstetrike /gjinekologjise, Departamenti Obstetrike/Gjinekologji,
Spitali Regjional ,Prizren,
2004-2005-Mjeke e pergjithshme ,QKMF,Prizren
2003- Mjeke e pergjithshme,OJQ “Kryq I Kuq , Prizren
1999-2001- Medicines Sans Frontiers,Organizate Boterore Humanitare Jo-qeveritare,Logjistike.

Interesat profesionale
-Infertiliteti
-Protokolet I Stimulimit Ovarial
-PCO syndroma
-Diagnoza e Preimplantimit Gjenetik
-Intervenimet kirurgjike jo invazive ne fushen e Infertilitetit /HSK,LPSC/
– Percjellja e shtatzenise
-Skriningu ultrasonografik I detajizuar ne Obstetrike/skriningu I tremujorit te pare , skriningu I tremujori
te dyte
-Lindja Natyrale,Epidurale dhe Lindja me prerje Cezariane
-Mbrojtja kunder shtatzenise/kontracepcioni

Shoqatat Profesionale:
– European Society of Human Reproduction &Embryology/ESHRE/
– American Society of Reproductive Mecidine/ARSM/
– Kosovo Society of Ob/Gyn

Njohuria e gjuheve te huaja
– Anglisht
– Serbokroatisht
– Turqisht