ORL

ORL - Otorinolaringologjia

Me teknologjinë më të avancuar, stafin mjekësor profesional dhe hapësirat moderne dhe bashkëkohore, shërbimet e ORL-së në Kliniken Amerikane ofrojnë siguri dhe cilësi për të gjithë pacientët.

Njësia Operative e Otorinolaringologjisë është në gjendje t’i ofrojë Pacientit një trajtim të plotë shendetesor që perfshin diagnostikimin, trajtimin terapeutik dhe kirurgjikal, hospitalizimin per sa dite është e nevojshme si dhe ndjekjen post-operatore. Falë një stafi mjekësor të specializuar që prej disa dekadash ajo merret me patologji të zonës së kokës dhe qafës, me konkretisht në kurimin e patologjive tumorale të këtyre zonave, por edhe në kirurgjinë mini invazive endoskopike nazosinuzale për kurimin e sinuziteve dhe të vështirësive në frymëmarrje, në kirurgjinë e veshit, në kirurgjinë e laringut, në kirurgjinë estetike të hundës dhe veshit, në kirurgjinë e gjëndrave të pështymës dhe tiroides.

Teknikat e përdorura nga kirurgët tanë janë në shkallë të lartë, falë edhe kualifikimit të vazhduar të mjekëve, të cilët marrin vazhdimisht pjesë si dëgjues dhe si interpretor në kurse dhe kongrese ndërkombëtare.

Pjesë e ekipit mjekësor janë profesionist të specializuar në fushën e ORL-së, si: Prim. Dr. Renato Janušić (nga Kroacia) dhe Dr.Spec. Zgjim Limani

Për një shërbim më të kompletuar, për rastet më komplekse, stafi i mjekëve ORL bashkëpunon ngushtë edhe me kolegë të tjerë të shquar të specialiteteve të ndryshme, kjo me qëllimin e vetëm për të ofruar shërbim sa më optimal dhe rezultativ për pacientët tanë. Vlen për tu theksuar edhe fakti që për ndërhyrjet kirurgjikale anestezia aplikohet nga mjekë anestezistë me një eksperiencë të gjerë dhe të specializuar për të asistuar në ndërhyrjes e kirurgjisë.

Operimi i Gjandres Tiroide - Nën udhëheqjen e Prim. Dr. Renato Janušić 

Operacioni është i llojit minimal invaziv, pa gjakderdhje të gjandres tiroide, me një prerje të vogël rreth 3 cm në pjesën e poshtme të qafes. Operacioni kryhet me teknologjinë e fundit, që si rrjedhim ka shërim shumë të shpejtë të pacientit, gjë që të nesermën pacienti lëshohet nga klinika... më shumë

Çka është Otorinolaringologjia - ORL

Otorinolaringologjia ose shkurt ORL është degë e mjekësisë e cila varet shumë nga zhvillimi dhe përparimi i shkencës dhe teknologjisë , mjeteve teknike ndihmëse, për të bërë të mundshëm ekzaminimin me sukses të brendësisë së veshit, fytit, hundës dhe gypit tracheobronhial. Këto organe janë specifike për nga vend ndodhja anatomike në trupin e njeriut dhe kërkojnë dritë të fokusuar për tu hulumtuar.

Sëmundjet më të shpeshta të veshit, hundës dhe fytit në popullatën tonë janë: sëmundjet inflamatore (veshja e jashtme dhe e mesme, mukozën e hundës dhe sinuset, gjymtyrë, fyt, laring), të cilat mund të jenë infektive ose alergjike, , buzzing në veshët tringëllimë në veshët), vertigo (Vertigo), dridhura (surditas), polyps, tumoret, etj.

Nëse ka ankesa me vesh, fyt ose hundë në pacient, është e nevojshme të raportohet tek specialist i otorinolaringologjisë.

Simptomat përfshijnë dhimbje veshi, dëmtime të dëgjimit, sekrecion urinar, marramendje, gumëzhimë ose teshtimë në vesh. Problemet që lidhen me hundën janë vështirësia e frymëmarrjes, sekrecionet e hundës, kruajtja e hundës, erëza e dobësuar, vjellja, gjakderdhja e hundës, etj. Problemet e dhimbjes përfshijnë dhimbje të fytit, djegie, dhimbje ose vështirësi gëlltitje, kollitje, reaksion, ndryshime ose mukozë etj.

Një ekzaminim i otorinolaringologistëve është pa dhimbje dhe zgjat mes 20 dhe 30 minuta. Ai përbëhet nga anamneza - një diskutim me pacientin rreth problemeve për të cilat ai u shfaq për shqyrtim dhe vetë ekzaminimin, i cili është sistematik dhe kryhet në një mënyrë të caktuar.

Shërbimet tjera të Otorinolaringologjisë Nën udhëheqjen e Dr.Spec.Zgjim Limani

 • Operimi i gjandres tiroide
 • Intervenimet tjera kirurgjike
 • Septoplastika
 • Konkotomia me ose pa septoplastike
 • Trepanacioni i sinusit maxillar
 • Intervenimet ne sinuset maxillare permes endoskopise (FESS)
 • Intervenimet ne sinuset ethmoidale permes endoskopise (FESS)
 • Intervenimet ne kavumin e hundes permes endoskopise (heqja e polipeve dhe tumoreve te hundes) (FESS)
 • Trepanacioni i sinuist frontal
 • Heqja e tumoreve te lekures ne regjionin e kokes dhe qafes pa flap
 • Heqja e tumoreve te lekures ne regjionin e kokes dhe qafes me flap lokal
 • Rhinoplastika
 • Otoplastika
 • Tonsillectomia
 • Heqja e tumoreve nga gjuha dhe buzet
 • Ekstirpimi (biopsia) e nyjes limfatike nga regjioni i qafes
 • Videolaringoskopia
 • Direktoskopia/ezofagoskopia
 • direktoskopia/ezofagoskopia me biopsi
 • Laringomikroskopia LMS
 • Laringektomia totale
 • Laringektomia parciale
 • Laringektomia me disekcion selektiv apo radikal
 • Disekcioni selektiv I qafes
 • Disekcioni radikal I qafes
 • Tireoidectomia (lobektomia)
 • Tireoidectomia totale
 • Tireoidectomia me disekcion paratrakeal te qafes
 • Tireoidectomia me disekcion paratrakeal dhe lateral te qafes
 • Resekcionet kompozite te tumoreve te zgavres se gojes (COMANDO) me rekonstrukcion me pectoralis major flap
 • Rekonstrukcionet e defekteve ne qafe dhe fytyre me Pectoralis Major flap
 • Trakeotomia kirurgjike
 • Parotidectomia superficiale
 • Parotidectomia totale
 • Parotidectomia me disekcion te qafes
 • Ekstirpimi I cistave kongjenitale te qafes (laterale ose mediale) (Sistrunck surgery)

  Stafi i doktorëve në repartin e Otorinolaringologjisë: