USHTRIME TRUPORE NË KLINIKËN AMERIKANE

01.08.2017
USHTRIME TRUPORE NË KLINIKËN AMERIKANE

Aktiviteti më i ri në Klinikën Amerikane.

Klinika Amerikane, në bashkëpunim me trajnerën e mirënjohur Zana Zherka fillojnë me ushtrimet trupore pa pagesë, për gratë shtatzëna të cilat do të kalojnë shtatzaninë pranë Klinikës Amerikane.
Të gjitha gratë e interesuara të paraqiten në recepcionin e Klinikës Amerikane për të dhenë emrat e tyre në organizimin e grupeve për mbarëvajten e këtyre ushtrimeve.