DR.SPEC. NEXHMIJE KUSARI NË EMISIONIN IMAZH NË RTK

25.03.2017
DR.SPEC. NEXHMIJE KUSARI NË EMISIONIN IMAZH NË RTK

Këshilla dermatologjike nga Dr.Spec. Nexhmije Kusari për emisionin imazh në RTK