DR.SPEC.BEHAR KUSARI, NË EMISIONIN SOT NË KTV.

09.03.2017
DR.SPEC.BEHAR KUSARI, NË EMISIONIN SOT NË KTV.

Dr.Spec.Behar Kusari, në emisionin Sot në KTV, shpalos punën shumë vjeqare te klinikes dhe prorurimin e Klinikës së re.