Assoc. Prof. Dr. Çağcıl Yetim, gjinekolog-obstetër, në programin “Mjeku në Studio”, në RTV 21.

14.12.2017
Assoc. Prof. Dr. Çağcıl Yetim, gjinekolog-obstetër, në programin “Mjeku në Studio”, në RTV 21.

Tema që u trajtua në këtë emision ishte: Infertiliteti,Këshilla dhe shërbime nga Klinika Amerikane.

Konkretisht rreth kësaj teme është shpjeguar se: Çka është infertiliteti?, Cilët janë shkaktarët e infertilitetit? Cilat janë kushtet për trajtimin e infertilitetit në Klinikën Amerikane? Si dhe janë dhënë këshilla për çiftet e reja