LABORATORI BIOKIMIK

Gjatë vizitave mjekësore nuk keni nevojë të merakoseni se ku do t’i bëni analizat biokimike. Laboratori biokimik i paisur me aparaturën më moderne është i përgaditur që t'i plotësoj nevojat e juaja për analiza nga rekomandimi i mjekut specialist gjatë kontrollës tuaj mjekësore.

Analizat biokimike:

 • Asto
 • Pasqyra e gjakut
 • PAP Test
 • Asto
 • Beta HCG
 • Urina
 • Grupi i gjakut
 • Hepatiti B, C dhe HIV
 • Skreningu per Chlamydia (urine)
 • Program Lab +CRP
 • Statusi Hormonal
 • Faktorët reumatik
 • Triple Testi
 • Tumor Markeret 125
 • Tumor Markeret 153
 • Gjandrat Tiroide T3 T4 dhe TSH
 • Progesteron
 • LH
 • Amh
 • Ogtt
 • Ctg
 • Fakt e Koagologramit
 • Hba1C
 • CEAS
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CEA
 • CA 15-3
 • Grupi i gjakut
 • HIV 1+2 AB
 • HBsAg
 • HCV
 • Glikemia Esëll
 • Urina
 • Urinokultura
 • Urinokultura (2 herë)
 • Urinokultura (3 herë)
 • Hemogrami
 • HbA1c
 • OGTT
 • TORCH
 • Anti TPO
 • Gjander Tiroide T3
 • Gjander Tiroide T4
 • Gjander Tiroide TSH
 • Prolactina
 • LH
 • FSH
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Testosteroni
 • Trigliceridet
 • Holesteroli
 • Koagulogrami
 • Chlamydia
 • ALBUMINE
 • Proteine totale
 • KREATININ
 • URE
 • AMH
 • BIL. Total
 • BIL. Direkt
 • AST / ALT
 • AC. URIC
 • NA+
 • K+
 • GGT
 • CA2
 • RF
 • ASTO
 • CRP

Stafi i doktorëve në repartin e Laboratorin Biokimik: